Humor en water drinken zijn de ‘gouden geneesmiddelen’

door | 20 juni 2022

‘Kaart 25’ in het spreukenboekje: Gelukkig door Ont-Dekken, Sterker door Ellende, van Anja Jongkind en Greet Vonk… (ISBN:978-90-830767-2-0)

Tja, dat krijg je ervan, wanneer je zo’n wild plan hebt om maar af te wachten over welke ‘spreuk’ je deze week mag gaan schrijven. Het is altijd de vraag of je ‘inspiratie’ hebt, of dat je tegen een ‘writers block’ aan gaat zitten kijken… Maar ja, dat is de uitdaging natuurlijk. En deze week zit ik meer in de laatste situatie, al is dat op zich ook wel een interessant gegeven en een aanleiding voor zelfonderzoek. Dus ook ik ben benieuwd naar wat er uitkomt deze week… en wanneer het niets is, dan lach ik er maar om! Volgens Anja en Greet zijn humor en water immers de ‘gouden geneesmiddelen’!

De ‘gouden geneesmiddelen’…

‘Goud’: een waardevol edelmetaal en

‘Genees-middel’: een middel, of manier om iets dat (blijkbaar) niet goed is, te verhelpen, te genezen.

Nu is water essentieel voor het leven. Daarom wordt in het heelal ook gezocht naar sporen van water, aangezien dat, volgens ons denken, een absolute voorwaarde voor ‘leven’ is. Voor ons is water het voertuig van ons leven, het transportmiddel van energie en bouwstoffen, maar ook een heel belangrijk oplos- en transportmiddel van de afvalstoffen die in ons lichaam ontstaan door de levensprocessen die plaatsvinden. Wanneer er te weinig water is, zal het lichaam dat gaan sparen en worden de afvalstoffen niet afgevoerd, gaat de concentratie omhoog en zal geprobeerd worden om de ‘gifstoffen’ veilig op te slaan… Op langere termijn kan dit problemen geven, met ‘ziekte’ als mogelijk gevolg. Voldoende water drinken is dus van levensbelang!

Maar dan ‘Humor’, wat doet humor… Er wordt geen onderzoek in de ruimte gedaan naar sporen van ‘Humor’… Wat zelfs gebeurt, is dat in Science Fiction series, levensvormen zonder humor worden neergezet, maar iedereen voelt dat dat zeer vreemd is, emotieloos… En daar komt de louterende kracht van humor in beeld. Humor is ‘spelen met emotie’. Met humor kun je situaties relativeren, pijn, verdriet en woede verzachten. Maar ook kun je, door met humor problemen zichtbaar te maken, die problemen beter verwerken, door ze in een ander licht te stellen. Elk probleem, elke uitdaging, bevat ook een ‘gift en kans’, maar die moet je wel kunnen zien. De verandering van toestand die je met humor kunt bereiken, biedt de mogelijkheid om enerzijds het probleem te ‘verteren’, maar tevens om de positieve kanten van ‘het probleem’ te gaan zien. Lachen om jezelf is een heel goed medicijn… Wanneer het je lukt…

Lachen om een ander, ligt veel gevoeliger. Hoe wordt het ontvangen, wat is de intentie, is het leedvermaak, of is het vanuit medegevoel, vanuit compassie, met het doel de ander te helpen een andere kijk te ontwikkelen. Met zorgvuldig toegepast ‘sarcasme’ kun je iemand helpen om meer in contact te komen met de eigen emoties. Mits met de nodige omzichtigheid toegepast, kan ook het humorvol belichten van juist de negatieve kant van iets, zo’n spiegel vormen, dat ondanks de confrontatie met de pijn, er toch een opening komt om te werken aan verteren van de pijn.

Waarom is het dan voor mij nu zo moeilijk om over ‘humor’ te schrijven…?

Ben ik humorloos? Nee, geenszins;

Emotieloos dan? Nee, allerminst, eerder het tegendeel…

Maar toch is er een aarzeling…, wat zorgt bij mij toch voor die aarzeling…

Misschien zit het juist wel in dat tegendeel van emotieloos zijn. Mogelijk zorgt hoog gevoeligheid wel voor het snel emotioneel geraakt zijn, iets wat mede heeft geresulteerd in ‘hyper-vigilance’, een sterk verhoogde waakzaamheid, het beducht zijn op ‘alles wat risico oplevert’… en daaronder zit angst… en o.a. vermijdingsgedrag om de angst hanteerbaar te maken. Zo zorgt de waakzaamheid dus ook voor een remming in gedrag. Waakzaamheid is een killer van spontaniteit, van het vrijelijk kunnen stromen… En humor is afhankelijk van spontaniteit en timing. Hoe vaak heb ik niet gehad dat ik de ‘grappige gedachte’ wel had, maar ‘het moment’ voorbij was. Dit patroon lijkt zich bij mij te hebben gevormd, voortkomend uit (overmatig) overdenken en vermijden… en wie ben ik dan om over Humor te schrijven…

Humor is volgens mij afhankelijk van zelfvertrouwen, van de vrijheid voortkomend uit het vertrouwen dat je ‘grappige’ uiting op zijn plaats is. Dit is niet dat je dat op dat moment overweegt – want dan mis je het moment weer – maar het basisvertrouwen hebt dat je je spontaniteit ‘de vrije loop’ mag geven. Het opbouwen van basisvertrouwen – wanneer je dat niet hebt – gaat niet een twee drie, maar zoals ik dit stukje ook begon, humor kan je helpen om dat vertrouwen op te bouwen door het ‘minder zwaar maken’ van de uitdaging(en) waar je voor staat.

Zonder de mogelijkheid van het kunnen lachen om ‘falen’, had ik dit stukje niet kunnen schrijven. Of het echt geslaagd is, is aan jou als lezer te beoordelen, maar voor mij was het in ieder geval al een ervaring die mij helpt bij het verder ontwikkelen van vertrouwen. Door de humor te zien in het schrijven van dit stukje, durfde ik eraan te beginnen en is er iets ontstaan, wat weer bijdraagt aan mijn vertrouwen. Met een groeiend vertrouwen, zal mijn humor ook meer tot uitdrukking kunnen gaan komen als ‘gouden geneesmiddel’, een geneesmiddel voor mijzelf en voor anderen.

Ik wens je een humorvol leven!

Michiel

Over Michiel van Dorp

Heel lang heb ik me ook vastgeklampt aan ‘veiligheid’…. Maar na een hele moeilijke periode, ben ik opnieuw begonnen.… Jarenlang was ik zoekend naar verlossing, maar heb mijzelf en mijn levensdoel gevonden: De ervaringen van mijn zoektocht inzetten en omzetten in hulp aan anderen!

Nu ben ik een eigen-wijs, kritisch en liefhebbend mens, die het anderen gunt om vrijer, dan wel vrij in het leven te staan, iets wat ik zelf na een weg met zelfonderzoek, coaching en integratie via psychedelica heb bereikt. Vanuit deze ervaringen wil ik mensen hun weg helpen vinden naar zelfbewustzijn en vrijheid door vanuit het gedachtegoed van Post Traumatische Groei, als mentor en coach op te treden.

Eind tachtiger jaren heb ik in Maastricht twee richtingen van Gezondheidswetenschappen gestudeerd – o.a. Mental Health Science en Theorie van Gezondheidswetenschappen – en daarin gepromoveerd (2001). Daarnaast heb ik jarenlange ervaring in de zorg.