Wat doe ik?

Ik ga samen met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent en wat jou ten diepste beweegt. Door uit te gaan van hoe je leven er vandaag uitziet en waar je nu tegenaan loopt, krijg je duidelijk wat je eigenlijk wenst en krijgen we vanzelf inzicht in hoe dat zo gekomen is, waarmee je de keuze krijgt om het nu anders te gaan doen. Door hier kritisch naar te kijken, krijg je een ander zelfinzicht en andere zelfwaardering. Je ‘ware’ zelf komt meer en meer in beeld en daar durf je ook meer en meer op te gaan vertrouwen.

Desgewenst help ik je voor te bereiden op – en op termijn te begeleiden bij het – met ‘Plant Medicijnen’ integreren van de zo verkregen kennis en inzichten over je verleden en de beweegredenen van je handelen. Dit kan zeer behulpzaam zijn bij het daadwerkelijk gaan léven van de verkregen kennis en inzichten.

Mijn aanbod

Ik bied aan je Mentor te zijn en je te coachen. Eventueel kan ik je helpen in de voorbereiding van en begeleiding bij een traject met het gebruik van psychedelica.

Het mentorschap en de coaching zijn uitgebreide gesprekken over wat je nu bezighoudt en hoe dit samenhangt met eerdere ervaringen, maar daarbij juist ook kijkend wat je wél kan en hebt geleerd, ondanks, of dankzij eventuele negatieve ervaringen.

Die gesprekken kunnen best lang zijn, want ze ontstaan organisch. Ik neem ze altijd op, zodat je ze later kunt terugkijken i.g.v. zoom en/of luisteren. Meestal gebeurt er in een gesprek te veel om alle ‘lessen’ die er in deze gesprekken zitten direct in zijn geheel te kunnen bevatten, en bovendien gaat bij het opnieuw beluisteren jouw bewustwording en proces verder.

De gespreksduur is minimaal 1 ½ uur…, ‘zo lang als nodig’.

In principe zijn onze gesprekken niet vaker dan 1 keer per maand, vanwege de intensiteit van ieder gesprek. Wanneer nodig, is daarvan af te wijken.

In geval van begeleiding bij een psychedelisch traject kunnen we een ander gespreksschema aanhouden, zeker ná een ‘Reis’.

 

Manier van werken

Het is de bedoeling dat je veel zelf aan het woord bent. Ik stel daarbij verdiepende vragen, gebruik metaforen, kan soms iets van een totaal andere kant belichten, en kan best confronterend zijn. De gesprekken gaan uit van het ‘nu’ en zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen. Ieder gesprek is dus een dynamisch, organisch en ongepland proces.